วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 เมื่อเวลา 7.00 น. นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมพิธีสักการะและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต และ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ณ ลานลีลาวดี เวลา 8.00 น. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลสากล และร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ พว.วลีภรณ์ ริยะกุล อดีตผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลเฉพาะทาง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประจำปี 2564 พร้อมมอบของที่ระลึก ณ โถงอาคารจักรพงษ์ และเวลา 10.00 น จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้มีพระคุณเนื่องในโอกาส วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 1 อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย