วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้มีพระคุณเนื่องในโอกาส วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563 โดยมี บุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 1 อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย