ร้านอาหารญี่ปุ่น FUJI มอบเงินบริจาค

Tana Group Internationl co,ltd ร้านอาหารญี่ปุ่น FUJI มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบน้ากากอนามัย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)