คุณไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ์ ร่วมบริจาคชุด PPE

คุณไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ์ ร่วมบริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต