“รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี” ร่วมไขข้อข้องใจกับสารพันปัญเรื่องมะเร็งตับและท่อน้ำดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ

-การป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
-การรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการปลูกถ่ายตับ
-การรักษาด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษา
-การปฏิบัติตัวระหว่างการรักษา

ทั้งนี้มี รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจรฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ที่ผ่านมา