มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเงินบริจาค

มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ โดย นายสุรินทร์ – นายเสรี โอสถานุเคราะห์ และครอบครัว ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)