มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบอาหาร

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายเอกวิทย์ ตามปัญญา ผู้จัดการฝ่ายขาย และเชฟนิค-สถาพร วณิชวรพงศ์ จาก DGB มอบอาหาร เมนู “กิมจิไรซ์ไลท์ หมูคูโรบูตะ” จำนวน 150 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต