มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา บริจาคเพื่อผู้ป่วยสามัญ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000.- บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด