คุณไพจิตร รัตนานนท์ มอบเลื่อยตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก

คุณไพจิตร รัตนานนท์ มอบเลื่อยตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฝือก มูลค่า 150,000 บาท เพื่อฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ผศ.(พิเศษ)นพ.นรา จารุวังสันติ และ อ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต