มอบเงินจากการจำหน่ายรองเท้าช้างดาวในโครงการ “รองเท้า ไวท์พิ้งค์ COVID EDITION”

กลุ่มจุฬาฯมาร์เก็ตเพลส ร่วมกับ บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด (นันยาง) มอบเงินจากการจำหน่ายรองเท้าช้างดาวในโครงการ “รองเท้า ไวท์พิ้งค์ COVID EDITION” จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต