มอบเครื่องดื่ม เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่เฝ้าระวังคัดกรองโรค COVID-19

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด มอบเครื่องดื่ม เพียวริคุ น้ำเกลือแร่sponsor และเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เฝ้าระวังคัดกรองโรค COVID-19 โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย