มอบอาหารกล่อง

ภัตตาคารไชน่าพาเลซ ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และ Drama Queen มอบอาหารกล่องจำนวน 250 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต