มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ – บวก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน กองทุนมิตรผล – บ้านปู ร่วมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID – 19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ – บวก จำนวน 1 ห้อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นมูลค่า 310,000 บาท โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต