มอบหน้ากาก face shield

คณะผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ มอบหน้ากาก face shield ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออบโอโซนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จำนวน 15,000 ชิ้น และส่งมอบให้อีกวันละ 600-800 ชิ้น เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต