มอบหน้ากาก Face Shield หน้ากาก 3M และหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุ-สามเณร

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 200 ชิ้น หน้ากาก 3M จำนวน 100 ชิ้น และหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 200 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทันทัต