มอบหน้ากากผ้า จากโครงการ “เย็บหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย มอบหน้ากากผ้า จากโครงการ “เย็บหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล” จำนวน 500 ชิ้น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ  ณ ศาลาทินทัต