บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบปลากระป๋องซีเล็ค

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบปลากระป๋องซีเล็ค จำนวน 5,000 กระป๋อง มูลค่า 89,000 บาท ” ไทยยูเนี่ยน เพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19 ” เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย