มอบบริจาคนมเกษตร

คุณพิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ และเพื่อน ร่วมบริจาคนมเกษตรจำนวน 500 ถุง เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต