มอบน้ำดื่มซีเล็คจากเชลล์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

เชลล์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบน้ำดื่มซีเล็ค จำนวน 14,400 ขวด เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)