พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร EMT รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ( EMT ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 โดยศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จัดขึ้นเพื่อทบทวนและเผยแพร่แนวความรู้และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ชีพและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 16 อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย