พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย นำผู้บริหาร สภากาชาดไทย และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมวางพานพุมพุ่มถวายราชสักการะ ณ ศาลาทินทัต