พิธีทำบุญหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญกุศลแด่ผู้บริจาคกระดูกและเนื้อเยื่อ โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น 1 อาคารวชิรญาณวงศ์