พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “วันเบาหวานโลก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” (World Diabetes Day 2019) และทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม จัดขึ้น โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถวายหนังสือที่ระลึก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

งาน “วันเบาหวานโลก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” (World Diabetes Day 2019) จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของตนเองที่อาจนำมาซึ่งโรคเบาหวานในอนาคต ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญในด้านการดูแลสนับสนุนผู้ป่วยเบาหวานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ภายในงานจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน บริการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ให้บริการคำปรึกษาเรื่องการดูแลของสุขภาพ

นอกจากนี้ มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “C-diabetes” สามารถใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่อการดูแลคนไข้เบาหวานและคนไข้เบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างครบวงจร มีข้อมูลความรู้สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การปฏิบัติตัวเมื่อน้ำตาลต่ำ และการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน, สามารถแจ้งเตือนการกินยาได้ ตั้งค่าให้ส่งข้อความแจ้งเตือนกับผู้ติดต่อฉุกเฉินได้ และการนัดหมายของแพทย์ได้ ทั้งนี้ มีกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน วินิจฉัย และการดูแลรักษาเบาหวานในเด็ก วัยรุ่น และวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบการป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคลินิกเบาหวานเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มดังกล่าว มีประสิทธิภาพดีและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในระยะยาวด้วย