บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด โดย คุณสหพงศ์ มุณีแนม ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ เป็นผู้แทนมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต