บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ S&P

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ S&P ใน “โครงการ S&P ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 2564” แด่บุคลากรทางการแพทย์และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่อง มูลค่ากว่า 21,800 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ และรศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา