บริษัท เซนต์เมด จำกัด ( มหาชน ) มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เซนต์เมด จำกัด ( มหาชน ) SMD มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูงระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาทเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ สาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564