บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด ร่วมกับพนักงาน โดยคุณศศิธร เทียนทอง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Align Technology และ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัคพร ภัทราพรนันท์ มอบเงินบริจาค จำนวน 700,000 บาท เพื่อโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต