บริษัท ยี อี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุด PPE

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ยี อี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวธีรวรรณ ศรีสุข Country Sale Leader มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต