บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด โดย Mr.Shinichiro Endo มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต