บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณเสถียร เสถียรจริยวงศ์ ประธาน บริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา