บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล (ซีจี) มอบเงินบริจาค และ iPad

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล (ซีจี) มอบเงินบริจาคจำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และมอบ iPad จำนวน 10 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต