บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทน บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาทินทัต