บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้หน่วยโรคปอด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสิริลักษณ์ บุพธรรม บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ อาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ระบบการหายใจสันติวัน ชั้น 10 A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์