บริจาคน้ำยาถนอมอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายไต

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด โดย ดร.ประสิทธิ์ – คุณโฆษิต สันตโยดม บริจาคน้ำยาถนอมอวัยวะ Bretschneiders HTK – Solution ขนาด 1,000 ml จำนวน 100 ถุง มูลค่า 280,000 บาท เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รศ.นพ.บุญชู  ศิริจินดากุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาทินทัต