นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เกรด 12 มอบข้าวกล่อง

นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เกรด 12 มอบข้าวกล่อง จำนวน 120 กล่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี น.ส.ราตรี แซ่ลู่ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านบริหาร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต