ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยในโครงการ “ร้อยพลัง สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” จากการรวมพลังประดิษฐ์โดยคนไทยทั่วประเทศ และผ่านการฆ่าเชื้อ มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 50,000 ชิ้น และมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต