ซีพีมอบฟ้าทะลายโจร

บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ มอบฟ้าทะลายโจร จากโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร จำนวน 5,000 ขวด แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต