จัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คุณจินตนา – คุณวสันต์ – คุณประยุทธ รัตนสินชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 2,600,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คุณอำพล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ รับมอบ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์