งานวันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน วันรำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ ( Donor remembrance day ) จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อให้ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และบุคลากร ทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในงานจัดเสวนาเรื่อง ” เส้นทางสู่ชีวิตใหม่ “ Behind the scene of organ transplant journey และพิธีถวายสังฆทาน และธรรมเทศนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะ ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก