งานแถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ

วันที่​ 1​ ธันวาคม​ 2564​ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการ “MIS.S. Transgender” ครั้งที่ 1 เพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลข้ามเพศ มีกิจกรรมแถลงข่าวการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “Paradigm Shift in Transgender Health Care” โดยได้รับเกียรติจาก คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิษดิ์ (บันทึกเทปการสัมภาษณ์) คุณเอกกี้- เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ และคุณเกรซ-นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ มาร่วมสะท้อนมุมมองและความต้องการของบุคคลข้ามเพศที่มีงานบริการด้านสาธารณสุข สามารถรับชมย้อนหลังผ่าน ​Facebook Live​https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/252474200208661/