กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาค

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากาก จำนวน 10,000 ชิ้น และมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนการป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต