ประกาศเช่าพื้นที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ธันวาคม


18 ธันวาคม 2561


1.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ และเครื่องอบผ้าชนิดหยอดเหรียญ ณ หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาบาลจุฬาลงกรณ์

2.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเช่าร้านตัด – แต่งผมทรงสุภาพบุรุษ ณ  หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการซักรีด ณ หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการซักรีด ณ หอพักนวไชยยันต์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

5.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการตู้น้ำหยดเหรียญ ณ หอพักนวไชยยันต์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

6.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการแต่งผม – เสริมสวยสุภาพสตรี ณ หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

7.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทาน ณ อาคาร ภปร ชั้น M โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์