ประกาศเช่าพื้นที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สิงหาคม


26 สิงหาคม 2562


1.การให้เช่าพื้นที่เเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ณ อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.การให้เช่าพื้นที่เเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ณ อาคาร ภปร ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3.การให้เช่าพื้นที่เเพื่อให้บริการจำหน่ายน้ำ เครื่องดื่มพร้อมทาน และกาแฟสด ณ ร้านค้าที่ 4 ภายในชุมชน ฬ หลังตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4.การให้เช่าพื้นที่เเพื่อให้บริการจำหน่ายขนมหวาน และอาหารทานเล่น ณ ร้านค้าที่ 3 ภายในชุมชน ฬ หลังตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

5.การให้เช่าพื้นที่เเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารพร้อมทาน ณ ร้านค้าที่ 2 ภายในชุมชน ฬ หลังตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

6.การให้เช่าพื้นที่เเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารพร้อมทาน ณ ร้านค้าที่ 1 ภายในชุมชน ฬ หลังตึกวชิรุณหิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรกฎาคม


22 กรกฎาคม 2562


1.ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มเอกสาร อาคารคัดฌางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มเอกสาร ตึกธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

19 กรกฎาคม 2562


1.ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านจำหน่ายอาหารจานเดียว ณ ศูนย์อาหาร ฬ bistro ร้านที่ 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านจำหน่ายอาหารพร้อมทาน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 4 (ฝั่งอาคาร สก.) โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์

3.ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านจำหน่ายอาหารว่าง ขนม เพื่อสุขภาพ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 4 (ฝั่งหอสมุดคณะแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์

4.ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านจำหน่ายอาหารพร้อมทาน เครื่องดื่ม และขนม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 5 (ฝั่งอาคาร สก.) โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์

พฤษภาคม


13 พฤษภาคม 2562


1.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายเครื่องดื่ม

2.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา

3.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายก๋วยเตี๋ยวหมู

4.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายกาแฟสด

5.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายของว่าง ขนมหวาน และอาหารพร้อมทาน

6.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายข้าวราดแกง

7.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายผลไม้

8.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายสเต็ก

9.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายอาหารจานเดียว

10.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายอาหารตามสั่ง

11.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายอาหารพร้อมทาน

12.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายอาหารมุสลิม-มังสวิรัติ

13.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายอาหารว่าง ขนม เพื่อสุขภาพ

14.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายอาหารอ่อน

15.ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหหน่ายอาหารอีสาน

ธันวาคม


18 ธันวาคม 2561


1.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ และเครื่องอบผ้าชนิดหยอดเหรียญ ณ หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาบาลจุฬาลงกรณ์

2.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเช่าร้านตัด – แต่งผมทรงสุภาพบุรุษ ณ  หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการซักรีด ณ หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการซักรีด ณ หอพักนวไชยยันต์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

5.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการตู้น้ำหยดเหรียญ ณ หอพักนวไชยยันต์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

6.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการแต่งผม – เสริมสวยสุภาพสตรี ณ หอพัก 4240 ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

7.การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทาน ณ อาคาร ภปร ชั้น M โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์