Q&A

ส่วนที่ 1

Q : ต้องการมารักษาต้องทำยังไง?

A : ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยวิดีโอกันค่ะ

Q : โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี มีอะไรบ้าง?

A : ผู้ป่วยใหม่ กรุณาติดต่อช่องทำประวัติใหม่ ที่อาคาร ภปร ชั้น G
ผู้ป่วยเก่า ติดต่อโดยตรงที่ตึก ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันฯ พร้อมบัตรโรงพยาบาล
เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 07.30-15.30 น.
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-256 5425,5427
>> เชคโปรแกรม <<

Q : ต้องการเลื่อนนัดต้องติดต่อเบอร์ไหน?

A : ปกติเมื่อผู้ป่วยมีนัดหมาย สามารถเลื่อนนัดล่วงหน้า 7 วัน ได้ตามเบอร์ที่หมายเหตุไว้ค่ะ

ส่วนที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจเปิดให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ซึ่งได้แก่ การบริการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะและเสมหะ

สำหรับผู้รับบริการในเวลาราชการ