ลานจอดรถอาคาร สก. ปรับระบบใหม่! สำหรับผู้ใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ลานจอดรถอาคาร สก. ปรับระบบใหม่! สำหรับผู้ใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

🅿️ ลานจอดรถอาคาร สก. ปรับระบบใหม่! สำหรับผู้ใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 🚗

1️⃣ รับบัตรจอดรถผ่านตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ
2️⃣ รับสิทธิ์ส่วนลดค่าจอดรถก่อนชำระเงิน โดยนำบัตรจอดรถพร้อมหลักฐานการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง ณ จุดบริการ E-Stamp อาคาร สก. ชั้น 1
3️⃣ ชำระเงินค่าจอดรถก่อนนำรถออก ผ่านตู้ชำระเงินอัตโนมัติ อาคาร สก. ชั้น 1 หรือ โมบายแบงค์กิ้งบนสมาร์ทโฟน

❌️ ไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน ❌️