ผลไม้รสหวาน ดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic index) 

ผลไม้รสหวาน ดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic index) 

ค่าดัชนีน้ำตาล เป็นค่าบ่งชี้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

การรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงจะส่งผลให้น้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วและระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรเลือกรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ

ผลไม้ดัชนีน้ำตาลต่ำ ได้แก่

  • ฝรั่ง 
  • แก้วมังกร 
  • ชมพู่ 
  • แอปเปิ้ลเขียว 
  • กล้วยน้ำว้า 
  • มะม่วงดิบ

ผลไม้ที่ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่จำกัด ได้แก่

ผลไม้ดัชนีน้ำตาลปานกลาง อย่างส้มโอ กล้วยหอม มังคุด มะละกอ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วงสุก

ผลไม้ดัชนีน้ำตาลสูง เช่น สับปะรดหรือลิ้นจี่

ในแต่ละวัน แนะนำให้บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา โดยเลือกผลไม้ดัชนีน้ำตาลต่ำและรับประทานในปริมาณเหมาะสม เช่น

  • ฝรั่ง ½  ผล มีน้ำตาล 2 ช้อนชา
  • แก้วมังกร ½  ผล มีน้ำตาล 2.5 ช้อนชา
  • แอปเปิ้ลเขียว 1 ผล มีน้ำตาล 4 ช้อนชา

ข้อมูลโดย : อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2566