ฮีทสโตรก โรคร้าย อันตรายในหน้าร้อน

ฮีทสโตรก โรคร้าย อันตรายในหน้าร้อน

ฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด ภาวะที่ความร้อนในร่างกายสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเหล่านี้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หากไม่รู้เท่าทันอาการ และวิธีป้องกันที่ถูกต้อง อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

สาเหตุของโรคฮีทสโตรก

 1. อุณหภูมิที่สูงเกินไป 
 2. การใส่เสื้อผ้าหนาเกินไป ไม่สามารถระบายอากาศได้ดี
 3. ออกกำลังกายอย่างหนักและต่อเนื่อง
 4. ร่างกายปรับตัวไม่ทัน  เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

อาการของโรคฮีทสโตรก

 • หน้ามืด ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ 
 • มีอาการชักเกร็ง  
 • เป็นลมหมดสติ  
 • ต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติ เหงื่อออกมาก หรือไม่มีเหงื่อออก
 • อุณหภูมิร่างกายสูง ไข้ขึ้น 

วิธีการดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงฮีทสโตรก

 • สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี 
 • ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • หากรู้สึกว่าเกิดความผิดปกติของร่างกาย ขณะออกกำลังกายควรหยุดพัก

หากพบความผิดปกติของร่างกาย หรือพบเห็นผู้ที่มีอาการ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ในกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว เช่น พาผู้ป่วยเข้าที่ร่ม ถอดเสื้อผ้าเพื่อระบายความร้อนให้กับผู้ป่วย และแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน 1669 เพื่อให้รถพยาบาลมาช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

เรื่อง : อ.นพ.อรรถสิทธิ์ โคมินทร์ 
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูล ณ วันที่  :  12 เมษายน 2566