มะเร็งท่อน้ำดี ติดกินสุก ๆ ดิบ ๆ ต้องระวัง

มะเร็งท่อน้ำดี ติดกินสุก ๆ ดิบ ๆ ต้องระวัง

มะเร็งท่อน้ำดี  เป็นมะเร็งที่พบได้มากในประเทศไทย โดยพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

 • การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด เช่น ก้อยปลา ปลาดิบ ปลาร้าที่ไม่สุก
 • ภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
 • ภาวะนิ่วของท่อน้ำดีภายในตับ
 • ความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีแต่กำเนิด เช่น โรคท่อน้ำดีโป่งพอง
 • ภาวะอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ภาวะตับแข็ง เบาหวาน ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดีมักไม่แสดงอาการในระยะแรก เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น อาจมีอาการปรากฏให้เห็นดังต่อไปนี้

 • ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม อุจจาระสีซีดลง คันตามร่างกาย
 • ปวดท้องใต้ชายโครงขวา หรือลิ้นปี่
 • มีอาการอ่อนเพลีย หรือมีไข้
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

วิธีการรักษา

 • ระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่รักษาด้วยการผ่าตัด
 • ระยะลุกลาม รักษาด้วยเคมีบำบัด กรณีที่ผู้ป่วยมีตัวเหลือง ตาเหลือง อาจพิจารณาใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดี

เรื่อง : รศ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566