คู่มือสำหรับผู้ประสงค์อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา โดยย่อ

อ่าน ‘ระเบียบการอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อการศึกษา การวิจัย และการ รักษาการแพทย์’

อ่าน ‘ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา’

แนวทางการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิต

 1. ในเวลาราชการ แจ้งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โทรศัพท์ 02-256-4281, 02-256-4628, 02-256-4685, 02-252-7028 ต่อ 0 หรือ 4
 2. นอกเวลาราชการ แจ้งที่ศูนย์รับศพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 083-829-9917
 3. ขอคำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการรับร่าง
  • คุณประวิทย์ อภินันท์ธรรม โทรศัพท์ 081-612-6036
  • คุณ ดรุงค์ฤทธิ์ สว่างเนตร โทรศัพท์ 081-889-9842
  • คุณธนารักษ์ นะตะ โทรศัพท์ 084-144-3505
 4. โรงพยายาบาลจุฬาลงกรณ์จะจัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในระยะทาง 100 ก.ม.
 5. ในกรณีที่ผู้อุทิศร่างกายอยู่ในระยะไกลกว่า 100 ก.ม. ทางโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้ญาตินำส่งโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือบรรจุใส่หีบเย็น หรือใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องแล้วคลุมด้วยผ้าห่ม แล้วจึงนำส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์อ่าน ‘แนวทางการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา’ ฉบับเต็มสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ, และแจ้งความจำนงอุทิศร่างกายฯ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสภากาชาดไทย