ขั้นตอนแสดงความจำนงอุทิศร่างกาย

 • แสดงความจำนงโดยตรง ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึ่งจะได้รับบัตรแสดงความจำนงภายใน 10 นาที
  สถานที่แสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ
  – ศาลาทันทัต โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 7
  – ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11
  โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ  4
 • ส่งเอกสารแสดงความจำนงมาทางไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ติดแสตมป์ แล้วส่งมาที่แผนกอุทิศร่างกายฯ ซึ่งจะส่งบัตรกลับไปให้ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 เดือน
  สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์  02-2564281 , 02-2564628 , 02-2564685 , 02-2527028 ต่อ 0 หรือ 4 หรือ 7
 • แจ้งความจำนงอุทิศร่างกาย online


หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ
– ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ