ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ร่วมจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหายากแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ ด้านจีโนมิกส์ และ Care-for-Rare Foundation จากประเทศเยอรมนี นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

World Diabetes Day 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

“World Diabetes Day 2022” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดศูนย์ฝึกอบรมทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ฝึกอบรมและให้ความรู้เฉพาะทางแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรการแพทย์จากประเทศไทย และหลากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก

ทอดกฐินสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

“รู้เท่าทันโรคมะเร็งเต้านม ใส่ใจ ห่างไกล มะเร็งเต้านม“

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสวนา ร่วมไขข้อข้องใจกับสารพันปัญเรื่องมะเร็งเต้านม